Prejavy chronického zápalu

O chronickom zápale

Chronický zápal vo vnútri kĺbu spôsobuje pomaly narastajúce poškodenie chrupavky, ktoré sa nakoniec prejaví ako artritída – lekársky termín, ktorý jednoducho znamená zápal vo vnútri kĺbu. Ak sa chronický zápal rozvinie v kostiach, postupom času spôsobí osteoporózu. V srdci a tepnách vyvoláva ateróm a vysoký krvný tlak, v žilách spôsobuje vaskularizáciu a hemoroidy. V priedušničkách podporuje astmu, v pečeni nakoniec spôsobí hepatitídu a v mozgu bude jednou z príčin depresie a nakoniec sa vynorí vo forme neurodegeneratívnych ochorení, medzi ktoré patrí Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Inými slovami, chronický zápal je kľúčom k takmer všetkým neprenosným ochoreniam. Pretože chronický zápal spôsobuje zákernú a postupnú deštrukciu tkaniva, je dnes považovaný za hlavnú príčinu takmer všetkých chorôb súvisiacich so starnutím, a preto sa spája s rýchlejším starnutím a je sprievodným javom starnutia.

Choroba a bolesti ako súčasť starnutia? Ale kdeže

Vývoj degeneratívneho ochorenia sa dlho považoval za neoddeliteľnú súčasť procesu starnutia, ale teraz vidíme, že povrchné symptómy, ako je stenčovanie chrupavky a kostí , zanášanie tepien a zvrásnenie kože majú len málo do činenia so starnutím samým. Sú to procesy do značnej miery podporované chronickým zápalom, ktorý je podporovaný životným štýlom a stravou. A preto sa mnohé z týchto povrchných príznakov starnutia strácajú alebo sa menia vo chvíli, keď sa tkanivá začínajú hojiť, ak chronický zápal zastavíme. Ak sa nám to podarí, presunieme sa z rýchlostného pruhu starnutia do pomalého jazdného pruhu, kde sú známky starnutia výrazne odsunuté a zdravý stredný vek sa predĺži o mnoho rokov.

Chronický zápal v tele je počiatkom

 • Rakoviny
 • Porúch srdca
 • Kožných problémov
 • Metabolických porúch
 • Bunkových problémov
 • Ochorenia kĺbov
 • Problémov týkajúcich sa mozgu
 • Problémov s imunitou
 • Porúch nálad
 • Črevných ťažkosti
 • Zápalov ústach
 • Problémov s plodnosťou

Ako mu predchádzať

Znížiť riziko chronického zápalu a tým aj riziko degeneratívneho ochorenia je možné zmenou životného štýlu. Podľa posledných výskumov a štúdií je to možné až o 70-90%. To je skutočne zaujímavé číslo. O našom zdraví rozhoduje naše stravovanie, kvalita potravín( na pultoch supermarketov je to na zaplakanie) a obsah životne dôležitých látok v nich, množstvo stresu, kvalita nášho spánku, pitný režim, objem vypitého alkoholu a vyfajčeného tabaku, kvalita ovzdušia. Keďže väčšina z nás prostredie, v ktorom žijeme zmeniť nechce alebo ako jednotlivec nevie, sústreďme sa na to, čo zmeniť vieme. Ale tiež to musíme aj chcieť.

Smutná štatistika

Skutočne smutným faktom je, že v nemocniciach zomiera mnoho pacientov na infekciu, nežiadúce účinky liekov a zápal. Najčastejšou príčinou úmrtí sú celosvetovo srdcové infarkty, nasleduje rakovina spolu s mozgovými príhodami. Tretia v poradí je lekárska starostlivosť. A nemyslite si, že sa jedná len o slovenský problém. Známy lekársky časopis Journal of the American Medical Association (JAMA) uvádza, že lekári sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí, len v USA ide ročne o 225 000 úmrtí, z toho 12 000 sa týka zbytočných operácií, 7 000 sú omyly v diagnózach a liečbe v nemocniciach, za 20 000 môžu chyby v nemocniciach, 80 000 úmrtí je spôsobených infekciami v nemocniciach a 106 000 úmrtí sa týka nežiadúcich účinkov liekov.

Zmena je "ŽIVOT"

Zmeniť náš životný štýl určite vieme sami. Aktívna prevencia je lepšia voľba ako neochota sa zmeniť a pasívne čakať na diagnózu. Naše zdravie držíme pevne vo svojich rukách. Je výsledkom našich rozhodnutí, nášho konania. Po ochorení strácame kontrolu a začíname veriť  v zázrak, v lieky, v lekárov. Zázraky sa však nedejú, lieky nám škodia a lekári sa mýlia. A človek zomiera. Nie však vinou lekárov, ale svojou vlastnou. Zmeňte to!