Chronický zápal

Chronický zápal je hlavným dôvodom ochorenia, bolesti a zrýchleného starnutia

Len veľmi málo z nás zomrie na starobu. Veľká väčšina ľudí ochorie a zomrie predčasne. Vzrastajúci počet ľudí, hoci nepatrný, ktorí v zdraví prežívajú do druhého storočia svojho života ukazuje, že biologická dĺžka ľudského života môže byť o 30% dlhšia, ako dnes považujeme za normálne. Prečo je dlhý a zdravý život taký ojedinelý, a prečo tak málo z nás využíva svoj biologický potenciál?

 

Chronický zápal ako začiatok choroby

Civilizačné choroby a autoimunitné ochorenia sú len symptómami, teda vonkajšími prejavmi chronických zápalov prebiehajúcich v našom tele.

19. Jún 2020

Prejavy chronického zápalu

Neprenosné ochorenia sú prejavom chronického zápalu v tele. Riziko jeho vzniku však vieme správnou životosprávou minimalizovať.

19. Jún 2020