Motivácia

Začnite myslieť zdravo

Keď hovoríme, že zdravie je to najcennejšie, je to skutočne tak? Naozaj chceme byť zdraví? Alebo chceme byť zdraví len vtedy, keď sme chorí?

18. Jún 2020

Čo je to zdravie?

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody.

18. Jún 2020