Cukrovka

Chronický zápal a cukrovka

WHO predpokladá, že v roku 2030 bude diabetes siedmou najčastejšou príčinou všetkých úrmtí.

2. Júl 2020